Δεν αγαπιούνται!

Monday, October 16, 2006

Οι διαλεκτικοί νόμοι

Τα πάντα ρει.
Τα πάντα κινούνται.
Όταν όμως μεταφέρω το ραδιόφωνο μου από το ένα δωμάτιο στο άλλο, το ραδιόφωνο δεν θα εξελιχθεί!
Κίνηση σε ένα μέρος; Από το ένα πόδι στο άλλο πόδι; Κίνηση σε κύκλους; Κίνηση για κίνηση; Μηχανική κίνηση; Νευτωνική κίνηση και μόνο;
Όχι.
Και το ραδιόφωνο κάποια στιγμή θα χαλάσει.
Και μαζί με την αποσύνδεση όλον των ατόμων θα διαλυθεί.
Όπως οι μύριοι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους με ταχύτητα (σχεδόν;) φωτός.
Η δική μας τιποτένια ζωή δεν μπορεί να είναι μέτρο της συμπαντικής αλλαγής, ούτε καν της κοινωνικής μας αλλαγής.
Η Αλλαγή πάντα προς κάποια κατεύθυνση.
Προς την κατεύθυνση του χρόνου.
Προς τη τέταρτη διάσταση της ύλης. Όχι αλλαγή μέσα στο χρόνο, μέσα σε κάποιο δοχείο γεμισμένο με χρόνο.
Δεν υπάρχει.
Ο χρόνος δεν υπάρχει εκτός της ύλης.
Ούτε ο χώρος.
Δεν μάθαμε από τον Αϊνστάιν ότι ο χρόνος είναι η τέταρτη διάσταση της ύλης;
Η κίνηση προς την κατεύθυνση του χρόνου είναι η εξέλιξη.
Πώς αλλιώς;
Και όμως οι επιστήμονες αμφιβάλλουν.
Διασκευάζουν παράξενα κατασκευάσματα.
Θεωρίες των Πάντων.
Και όμως, συγχρόνως – όλα αυτά είναι βηματάκια προς την αλήθεια.
Αλλά ποιος βλέπει το Όλον;
Το ΟΛΟΝ.

Οι νόμοι των πάντων είναι οι διαλεκτικοί νόμοι...

2 Comments:

Blogger anonymos said...

Πολύ καλή σκέψη
Επιτέλους!

3:24 AM  
Blogger Silvia Okaliova said...

Ευχαριστώ Ανόνυμε!

9:42 AM  

Post a Comment

<< Home